Portfolio

content image

In 2003 is er gestart met interim management. In 2005 is Dekker Management Advies als dienstverlener van start gegaan. De motivatie hiervoor was de wens om het blikveld blijvend  te verbreden en expertise te hebben over de Nederlandse zorgmarkt en bedrijfsculturen. Met regelmaat wordt er aan deskundigheidbevordering gedaan door scholing en intervisie. Er wordt gewerkt onder een kwalieitskeurmerk RQIM

Voorbeelden van recente opdrachten:
 

2018 Unithoofd a.i.ziekenhuis Noord Holland 
2018 Adviseur Medisch Orthopeadagogisch kindcentrum Amsterdam 
2017 Unithoofd a.i polikliniek ziekenhuis Noord Holland
2017 Teammanager a.i.verpleeghuis PG, Zuid Holland 
2017Teamleider a.i. SO school Friesland 
2016 Kliniekmanager a.i. kinder en jeugd psychiatrie Noord Holland
2016 Liaison manager, Albino care Uganda (korte opdracht)(ook 2017)
2015 Hoofdbehandeleenheid a.i. revalidatie zorg
2015 Zorgcoordinator a.i. zorggroep Friesland  
2014.Hoofdbehandelzaken a.i. revalidatie zorg
2013 Manager algemene zaken a.i. GGZ instelling
2013 Teammanager a.i. thuiszorg Zuid-Holland.